Nieuws van de Stichting GOED

Geschreven: woensdag 29 januari 2020

De Stichting GOED, Grenzeloos Onder Eén Dak is een belangen- en koepelorganisatie voor Nederlanders in het buitenland. Voor meer informatie over de stichting: www.stichtinggoed.nl.

Hieronder treft u een aantal ontwikkelingen aan die de stichting onder uw aandacht wil brengen.

Het gaat om de volgende onderwerpen:

  • Terugkeer naar Nederland wordt steeds lastiger
  • CBS onderzoek houdbaarheid woonlandfactor
  • Reactie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid op het nationaliteitsonderzoek 
  • Registratie ambassade

Terugkeer naar Nederland wordt steeds lastiger


Heeft u een tijd in het buitenland gewoond en keert u weer terug naar Nederland? Bereid u dan goed voor, het is geen uitzondering dat men noodgedwongen bij de daklozenopvang moet aankloppen. De sociale woningmarkt heeft tegenwoordig jarenlange wachtlijsten, de woningmarkt zit muurvast

Staat u op het punt terug te keren of bent u al teruggekeerd? Wij ontvangen graag uw ervaringen (positief of negatief), tips en adviezen.

Lees verder tegen welke problemen u kunt aanlopen

CBS onderzoek houdbaarheid woonlandfactor


In juli 2019 kondigde onze collega VBNGB aan dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het CBS opdracht had gegeven om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot een nieuwe berekening van de woonlandfactor op basis van bronnen van internationale gegevens. Het CBS was gevraagd tot aanbevelingen te komen voor de berekening in de toekomst waarbij de nadruk gelegd wordt op de houdbaarheid van de woonlandfactorberekening. Twee belangengroepen van verdragsgerechtigden waren betrokken bij dit onderzoek. De FANF (Fédération des Associations Néerlandaises en France) en de Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland (de VBNGB).
Het onderzoek is nu afgesloten en u kunt het eindrapport van de heer Vincent van Polanen Petel en een artikel hierover lezen op de website van de VBNGB via deze link: https://vbngb.eu/2019/12/06/cbs-onderzoek-houdbaarheid-woonlandafctoren/
 

Reactie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid op het nationaliteitsonderzoek


Na bijna 4 maanden heeft Stichting GOED een reactie mogen ontvangen op de resultaten van het Nationaliteitsonderzoek. De Stichting heeft zijn zorgen geuit, over de informatievoorziening omtrent de complexe nationaliteitswetgeving, die nog steeds te summier wordt weergegeven. Ook wordt men niet altijd goed voorgelicht, of simpelweg doorverwezen naar advocaten als de vraag te ingewikkeld is voor de ambassade of het 24/7 Contactcenter.

Kort samengevat luidt de reactie van het ministerie van Justitie en Veiligheid:
Mensen moeten zelf de informatie op de overheidswebsites checken, wanneer hun persoonlijke situatie veranderd. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid en alles is wel ‘ergens’ online te vinden.

Er wordt verder met geen woord gerept dat de overgrote meerderheid in het onderzoek heeft aangegeven voor een dubbele nationaliteit te zijn. Evenmin dat het behoud van het Nederlanderschap voor meer dan 90% van de respondenten, zeer belangrijk is, zelfs al is men al jaren geleden vertrokken.
Hier kunnen we het dan mee doen, het Ministerie van Justitie en Veiligheid steekt niet graag de hand in eigen boezem en toont totaal geen empathie.

Het is niet voor niks dat mensen hun heil zoeken bij belangenorganisaties voor Nederlanders in het buitenland en bij specifieke Facebook groepen en forums. Bij laatstgenoemden komen velen nationaliteit gerelateerde vragen binnen. Je kunt je afvragen waarom?

De reactie op het rapport is dan ook een klap in het gezicht voor de meer dan 5000 Nederlanders wereldwijd die het onderzoek hebben ingevuld. Het ministerie reageert verder op geen enkele manier op de inhoud en bevindingen die het rapport naar voren brengt.   

Lees het volledige antwoord van het Mininsterie van Justitie en Veiligheid
 

Registratie ambassade


Alle Nederlanders kunnen zich nu inschrijven voor de informatieservice van Buitenlandse Zaken. Zo blijft u op de hoogte van alle belangrijke informatie over het land naar uw keuze. Meer informatie zie de folder.

studiolabramelolivariefanf