Tweede booster vanaf 60 jaar

Geschreven: vrijdag 08 april 2022

Wijzigingen van 8 april 2022 zijn in rood aangegeven .

Als vereniging volgen wij wat betreft onze activiteiten - zowel die van het bestuur als van de leden - strikt de maatregelen van de Franse overheid.  Om verwarring en valse hoop te voorkomen publiceren we hier alleen maatregelen en voorzieningen die officieel bekend zijn gemaakt.
Wilt u per direct op de hoogte blijven van nieuwe maatregelen ‘abonneer’ u dan op pushberichten van de overheid: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

App TousAntiCovid
De app is op vrijwillige basis ter beschikking op mobiele telefoons. De app meldt wanneer u langer dan 15 minuten in de buurt van een positief getest iemand bent geweest en kunt u ook anoniem gebruiken om anderen te waarschuwen wanneer u positief getest bent. U kunt de app downloaden in de Appel app-store of via Google play. Ook kunt u uw vaccinatiepass op deze app downloaden.

Tweede boosterprik vanaf 60 jaar

Donderdag 7 april jl. heeft Olivier Véran, minister van Volksgezondheid zijn tevredenheid uitgesproken over het verloop van het terugdringen van het coronavirus. Maar het vaccineren van kwetsbare personen blijft belangrijk  en daarom heeft hij het volgende aangekondigd:

 • Vanaf 7 april 2022 bestaat de mogelijkheid voor 60-plussers een tweede boosterprik oftewel een tweede ‘dose de rappel’ te halen. Voorwaarde: de eerste boosterprik dient 6 maanden of meer geleden te zijn.
 • De tweede boosterprik is beschikbaar in vaccinatiecentra, apotheken, bij dokters of thuis.
 • Ter herinnering: personen van 80 jaar en ouder konden hun tweede boosterprik 3 maanden na hun eerste boosterprik al krijgen.
 • De vaccinatie is alleen met Pfizer of Moderna.
 • Ook ter herinnering: vanaf 21 maart jl. hoeven personen die in contact zijn geweest met besmette personen niet meer in quarantaine. Ook niet wanneer de eersten niet gevaccineerd zijn.

Versoepelingen per 14 maart 2022

 • De pass vaccinale wordt overal afgeschaft waar deze tot nu toe verplicht was.
 • De pass sanitaire (d.w.z. vaccinatiecertificaat of negatieve PCR-test of genezen van) blijft echter verplicht in ziekenhuizen, verpleeghuizen en locaties voor gehandicapten.
 • Het dragen van een mondkapjes is voortaan ook binnen niet meer verplicht, niet in winkels, niet op scholen, etc.
 • Het dragen van een mondkapje blijft daarentegen nog wel verplicht in het openbaar vervoer en het dragen ervan wordt aanbevolen in het geval van risicovolle contacten, bij kwetsbare mensen en in de professionele zorg.

 

Versoepelingen vanaf 28 februari 2022

 • In het geval u contact heeft gehad met een met COVID-besmet iemand hoeft u vanaf 28 februari 2022 nog slechts één keer na twee dagen een test te doen (zelftest, antigenentest of PCR) in plaats van de huidige drie testen op dat 0, dag 2 en dag 4 na het contact. In het geval van een positief resultaat na een zelftest dient u vervolgens een antigenen- of PCR-test te regelen. De regels wat betreft quarantaine blijven ongewijzigd.
 • Het dragen van een mondkapje is niet meer nodig op binnenlocaties waar de QR-code verplicht is, behalve in het openbaar vervoer. In het geval van dicht opeengepakte groepen blijft het mondkapje echter verplicht.

Punt van aandacht: wanneer u in Nederland bent gevaccineert en uw QR-code daar heeft laten verlopen (omdat deze daar niet meer gehanteerd wordt) stuit u op problemen in Frankrijk waar de QR-code nog steeds wél geraagd wordt.

Versoepelingen vanaf 24 januari 2022

‘Eerst het zuur, dan het zoet’, is een in Nederland door politici wel vaker gebezigde uitdrukking. Voor Frankrijk geldt hetzelfde.
Premier Castex en minister van Volksgezondheid Véran hebben donderdag 20 januari 2022 als ‘zuur’ de invoering van de pass vaccinal aangekondigd, maar ook het zoet volgde in de vorm van versoepelingen op korte termijn.

Het schema ziet er als volgt uit.

Maandag 24 januari 2022

 • Invoering van de pass vaccinal. Het Constitutionele Hof heeft als voorwaarde gesteld dat de pas afgeschaft moet worden zodra dit niet meer nodig is. En de maatregelen mogen hooguit tot 31 juli 2022 gelden. Tot die datum is de regering overigens ook bevoegd extra maatregelen te nemen. i.v.m. Covid. Bovendien mag de pas geen verkapte vaccinatieverplichting betekenen.

Woensdag 2 februari 2022

 • De beperking van het aantal personen bij gelegenheden waar men alleen mag zitten zoals stadions, concerten, theaters, etc. wordt opgeheven. Het dragen van een mondmasker blijft wél verplicht.
 • Thuis werken wordt niet meer verplicht, maar nog wel geadviseerd.
 • Het buiten dragen van mondmaskers is niet meer verplicht.

Dinsdag 15 februari 2022

 • De termijn waarop de boosterplicht verplicht is na de tweede vaccinatieprik (wil men zijn pass vaccinal behouden) verschuift van 7 naar 4 maanden. 

Woensdag 16 februari 2022

 • De discotheken mogen hun deuren weer openen met inachtneming van de sanitaire protocollen.
 • Hetzelfde geldt voor concerten waarbij men staat.
 • In bars mag men weer staande consumpties nuttigen.
 • In stadions, bioscopen en de transportsector mag men gewoon weer consumpties gebruiken.

Vanaf eind februari 2022

 • Verlichting van de protocollen op de scholen.

  Parlement akkoord met pass vaccinal

 • De pass vaccinal is een beperkte pass sanitair. Uitsluitend twee vaccinaties en een boosterprik óf de afgelopen 6 maanden genezen van Covid plus een vaccinatie plus een boosterprik geven recht op een pass vaccinal. Een negatieve test geldt dus niet meer als ‘bewijs van toegang’.
 • De pass vaccinal gaat gelden voor iedereen van 16 jaar en ouder.
 • Voor jongeren in de leeftijd van 12-15 jaar blijft de huidige pass sanitaire gelden. Een negatieve PCR- of antigenentest, niet ouder dan 24 uur blijft een geldig ‘toegangsbewijs’.
 • Naar verwachting zal de pass vaccinal rond 20 januari gaan gelden. Het Constitutionele Hof moet zich op verzoek van twee partijen nog buigen over de eventuele beperkingen van fundamentele vrijheden. We houden u op de hoogte.

Ter herinnering:

 • U kunt vanaf 3 maanden na uw tweede vacinatie de zogenaamde boosterprik halen of op z’n Frans: la dose de rappel.
 • Vanaf 15 januari 2022 is uw pass sanitaire, voortaan pass vaccinal niet meer geldig als u niet binnen 7 maanden na uw tweede vaccinatie een boosterprik heeft gehaald.
 • Vanaf 15 februari 2022 wordt die termijn 4 maanden.

Voor welke locaties gaat de pass vaccinal gelden?

 • Bars, restaurants (met uitzondering van collectieve restauraties), bioscopen, musea, theaters, sportaccommodaties, bioscopen, etc. In feite de locaties waar nu de pass sanitaire geldt.
 • Beurzen , seminars en tentoonstellingen.
 • Eventueel in grote commerciële centra wanneer de prefect dit bepaalt.
 • Interregionaal transport zoals treinen, vliegtuigen en bussen. Uitzondering: noodzakelijk familie- of ziekenbezoek.

De pass sanitaire blijft gelden voor:

 • Ziekenhuizen en klinieken
 • EHPAD-instellingen en bejaardentehuizen

Aanvullende maatregelen, ter info

 • In geval van twijfel over de getoonde pass vaccinal kunnen eigenaren van locaties naar een identiteitsbewijs vragen.
 • Boete bij gebruik van een pass vaccinal van iemand anders: € 1.000,-.
 • Ondernemingen die de controleplicht ontduiken staat eveneens een boete van € 1.000,- te wachten.
 • Het vervalsen van de pass vaccinal levert een gevangenisstraf van 5 jaar en een boete van € 75.000,- euro op. U bent gewaarschuwd.
 • Ondernemingen die hun medewerkers niet thuis laten werken terwijl dit wel kan worden met € 500,- per medewerker beboet.

Aankondigingen d.d. 3 januari 2022

Het aantal besmettingen neemt nog steeds schrikbarend toe. In de regio Ile-de France zijn de ziekenhuizen al gevraagd de ‘normale’ ingrepen en activiteiten af te schalen.
In ‘Le Journal de Dimanche’ heeft de minister van Volksgezondheid, Olivier Véran, de volgende nieuwe maatregelen bekend gemaakt.

 • Vanaf 15 februari 2022 geldt een termijn van 4 maanden voor een ‘verplichte’ boosterprik ('dose de rappel') in plaats van de termijn van 7 maanden die tot nu toe na de tweede vaccinatie  gold.
 • In aanvulling hierop: wanneer u twee vaccinaties heeft gehad en vervolgens besmet bent geraakt, ‘vervangt’ de besmetting de boosterprik.
 • Quarantaine bij besmetting: met ingang van 3 januari 2022 zijn de regels gewijzigd. Positief geteste personen met een volledige vaccinatie dienen 7 dagen in quarantaine te gaan, ongeacht de Corona-variant. Wanneer een PCR-test of antigenentest na 5 dagen een negatieve uitslag geeft kan men uit quarantaine
 • Voor personen die niet gevaccineerd zijn geldt een termijn van 10 dagen, resp. 7 dagen. . Bijkomende voorwaarde: geen ziekteverschijnselen meer gedurende de voorafgaande 48 uur.
 • Bij contact met besmet gebleken personen zijn er geen beperkingen wanneer u volledig gevaccineerd bent, maar dient u op gezette een test te doen. De eerste dag waarop u weet dat u ‘in contact bent geweest’ dient dat een PCR- of antigenentest te zijn. Daarna volstaat een zelf-test op dag +2 en +4. Deze zelf-testen zijn gratis wanneer u bij de apotheek de uitslag van uw eerste test (dag ) laat zien.

Maatregelen d.d. 27 december 2021

 • De termijn tussen de tweede en derde vaccinatie is per 28 december 2021 nog verder verkort: van 4 naar 3 maanden.
 • Vanaf 28 december 2021 kunnen kinderen van 5-11 jaar op vrijwillige basis gevaccineerd worden.
 • De ‘pass sanitaire’ wordt vrijwel zeker een‘pass vaccinal’ met ingang van 15 januari 2022. Een dezer dagen wordt er in de Assemblee over het betreffende wetsvoorstel gestemd. Dat betekent in Nederlandse begrippen: van 3G naar 2G. In het vervolg volstaat een test niet meer om toegang te krijgen tot locaties waar de huidige ‘pass sanitaire’ verplicht is, zoals restaurants. Redenen: meer vaccinaties voor elkaar krijgen én de 'pass' minder misbruikgevoelig maken.
 • Scholen gaan volgens plan op 3 januari 2022 weer open.
 • Vanaf 3 januari 2022 is, wanneer dat mogelijk is, 3 dagen telewerken verplicht.
 • Het dragen van mondkapjes buiten kan door prefecten verplicht worden gesteld.
 • Het gebruiken van consumpties in gesloten openbare gelegenheden is verboden, zoals theaters, bioscopen en sportaccommodaties.
 • Consumpties in bars en restaurants mogen vanaf 3 januari 2022 alleen zittend worden gebruikt.
 • Tijdens concerten mag men alleen nog zitten.

 Stand van zaken per 17 december 2021

 • De termijn tussen de tweede en derde vaccinatie wordt verkort van 5 naar 4 maanden. Ingangsdatum: 3 januari 2022.
 • Aantal personen bij elkaar met de feestdagen: er wordt geen aantal ‘wat mag’ genoemd, maar het dringende advies zelf zo verstandig te zijn het aantal flink te beperken.
 • Er is een wetsvoorstel in de maak om de ‘pass sanitaire’ om te zetten in een ‘pass vaccinal’. Dat betekent in Nederlandse begrippen: van 3G naar 2G: alleen gevaccineerd of genezen van Covid levert dus een ‘pass’ op.
 • Macron heeft op de vergadering van de Europese Unie angegeven dat gevaccineerde personen binnen de EU géén PCR-test dienen te overleggen.

Nieuwe maatregelen d.d. 6 december 2021

 • Iedereen van 65 jaar of ouder kan voortaan zonder afspraak een boosterprik willekeurig waar halen.
 • Op de lagere scholen zijn de maatregelen o.a. aangescherpt tot niveau 3 van het protocol sanitaire.
 • Vanaf 15 december 2021 kunnen kwetsbare kinderen in de leeftijd van 5-11 jaar zich laten vaccineren.
 • Vanaf eind van het jaar kunnen de overige kinderen in die leeftijdscategorie zich op vrijwillige basis laten vaccineren.
 • Twee à drie dagen thuiswerken wordt geëntameerd.
 • Voor evenementen buitenshuis worden de protocollen m.b.t. het nuttigen van consumpties aangescherpt via de pass sanitaire.
 • Discotheken gaan vanaf vrijdag 10 decembeer 2021 gedurende 4 weken dicht.

Regels m.b.t. reizen naar Frankrijk vanaf 4 december 2021

 • Macron heeft op de vergadering van de Europese Unie angegeven dat gevaccineerde personen binnen de EU géén PCR-test dienen te overleggen.
 • Niet-gevaccineerde personen vanaf 12 jaar uit EU-landen die Frankrijk binnen komen moet voortaan een negatieve PCR-test of antigenentest tonen. De test mag niet ouder dan 24 uur zijn.
 • Voor iedereen, gevaccineerd of niet, uit een niet-EU-land gelden dezelfde voorwaarden maar met een termijn van 48 uur.
 • Er geldt een negatief reisadvies voor de ‘rode’ landen en er is een nieuwe, nog strengere categorie ‘scharlakenrood’ toegevoegd voor de landen in het zuiden van Afrika. Testen bij aankomst in Frankrijk en 10 dagen in quarantaine isvoor die landen verplicht gesteld.

Maatregelen vanaf 26 november 2021

 • De 3e vaccinatie oftewel vaccinatiebooster is vanaf nu beschikbaar voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 • De termijn tussen de 2e en 3e vaccinatie is verkort van 6 naar 5 maanden.
 • ‘Beschikbaar’ is in dit verband vriendelijk uitgedrukt: wanneer 18-64-jarigen niet binnen 7 maanden na de 2e vaccinatie de booster hebben laten zetten wordt de QR-code voor de pass sanitair gedeactiveerd. Deze maatregel gold al voor 65-plussers met een termijn van 6 maanden en 5 weken.
 • Ingangsdatum handhaving voor 65-plussers: 15 december 2021.
 • Ingangsdatum handhaving voor 18 jaar en ouder: 15 januari 2022.
 • Voor geïnfecteerde mensen geldt: een infectie = een injectie. Ook hiervoor geldt de termijn van 5 maanden na de laatste vaccinatie.
 • Om de grote aantallen vaccinaties te kunnen verwerken gaan de vaccinatiecentra weer open.
 • De geldigheidsduur van de PCR-test wordt vanaf maandag 29 november 2021 verkort van 72 naar 24 uur.
 • Het dragen van mondkapjes is binnen in openbare ruimtes weer verplicht. Óok wanneer de pass sanitaire op die locatie vereist is. Denk bijvoorbeeld aan theaterzalen, bioscopen, etc.
 • De pass sanitaire wordt verplicht voor Kerstmarkten. Prefecten kunnen beslissen dit ook voor andere traditionele winterevenementen te laten gelden.
 • De prefecten hebben bovendien de vrijheid gekregen om ook op straat het dragen van mondkapjes verplicht te stellen.
 • Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft het Pfizer vaccin voor kinderen van 5-11 jaar goedgekeurd. In Frankrijk zullen kinderen echter niet vóór 2022 worden ingeënt.
 • Klassen worden niet meer naar huis gestuurd in geval van een besmetting. Klasgenoten worden getest en bij een negatief resultaat mogen ze weer naar school.
 • Het anti-Covid-medicijn Molnupiravir (in Frankrijk ontwikkeld) is vanaf begin december 2021 verkrijgbaar bij apotheken. Voorwaarden: leeftijd boven de 65, kans op een ernstige vorm van Covid, symptomen hebben of een chronische ziekte.

Maatregelen d.d. 9 november 2021

 • Gezonde 65-plussers worden verplicht een 3e vaccinatie te halen om hun pass sanitaire te kunnen blijven gebruiken. Deze vaccinatie kan op z'n vroegst 6 maanden na de tweede vaccinatie.
 • Doet u dit niet dan wordt uw pass sanitaire 6 maanden en 5 weken na uw tweede vaccinatie gedeactiveerd.
 • Deze maatregel geldt vanaf  15 december 2021.
 • Na de derde vaccinatie kunt u uw QR-code op de gebruikelijke manier via de site Ameli.fr up-to-date maken. U kunt dit vanaf 7 dagen na uw vaccinatie doen, wanneer deze volledig werkzaam is.
 • Kwetsbaren worden ook dringend verzocht een 3e vaccinatie te halen, maar het intrekken van de pass sanitaire geldt voor hen niet.
 • Er komt een grootscheepse campagne om de 3e vaccinatie van 50-64 jarigen te bevorderen.
 • Op alle locaties waar de pass sanitaire verplicth is zal hierop strenger worden gecontroleerd.
 • De mogelijkheid om de pass sanitaire in bepaalde situaties verplicht te stellen is verlengd tot en met 31 juli 2022. Op 5 november 2021 stemde de Assemblée Nationale, in tegenstelling tot de Senaat, hiermee in.
 • De zelftest onder toeziend oog van een daartoe bevoegd persoon is weer toegestaan voor de pass sanitaire.
 • In sommige departementen wordt een bezetting van 75% in bepaalde locaties zoals concert- en danszalen, discotheken, sportzalen en feestzalen weer ingevoerd. Dit geldt nog niet voor de Dordogne.
 • Met ingang van 8 november 2021 is in 40 departementen het dragen van een mondkapje op school weer verplicht.

Pass sanitaire

 • Met ingang van vrijdag 15 oktober 2021 is de PCR-test die als een van de drie mogelijkheden geldt voor de ‘pass sanitaire’ voor volwassenen niet langer gratis. Voor uitzonderingen hierop zie: Fin de la gratuité systématique des tests Covid-19 | Gouvernement.fr
 • Dat geldt eveneens voor de anti-genentest.
 • De gangbare prijs voor de PCR-test bedraagt bij de laboratoria € 43,89, De prijs van de antigenentest varieert van € 22,02 tot € 45,11.

Nieuws van 20 augustus 2021

Wat betreft die pass sanitaire het volgende: met ingang van maandag 20 augustus 2021 is in de horeca de officiele EUpass sanitaire verplicht. De in eerste instantie door Frankrijk zelf uitgegeven pas wordt niet meer geaccepteerd, leert de ervaring. U kunt uw pas eenvoudig via de app op uw telefoon naar een EU-pas omzetten, oftewel 'mettre à jour'.

Positief nieuws: het aantal personen aan tafel in de horeca is niet meer beperkt tot 6 personen. Ook dat heeft de ervaring geleerd.

Update 9 augustus 2021

 • Let op wanneer u in Nederland gevaccineerd bent: zonder QR-code op uw vaccinatiebewijs komt u in Frankrijk de horeca niet in. Een verklaring in uitsluitend tekstvorm volstaat niet.
 • Voor de pass sanitaire geldt met ingang van 8 augustus 2021 een negatieve test van 72 uur i.p.v. 48 uur.
 • Negatieve test zijn mogelijke onder toezicht van ‘professionelle de santé’.

Pass sanitaire niet per 1 maar per 9 augustus in o.a. cafés en restaurants

 • Pas op 9 augustus 2021 en niet op 1 augustus zal de uitbreiding van het verplicht tonen van de gezondheidspas in werking treden. De pas zal gelden in cafés, restaurants, handelsbeurzen en tentoonstellingen, vliegtuigen, treinen, langeafstandsbussen en medische instellingen (behalve in noodgevallen) en in winkelcentra groter dan 20.000 vierkante meter bij besluit van de prefecten.
 • De controle van de gezondheidspas in het openbaar vervoer zal vanaf 9 augustus toch bij het instappen worden gecontroleerd. Maar kan ook nog tijdens de reis gecontroleerd worden. Dit geldt voor vliegtuigen, alle treinen en bussen die langeafstandsreizen maken. Uitzondering: TER's en treinen in de Parijse voorsteden. Wanneer u niet over het vereiste document beschikt mag u uw reis voortzetten maar het kost u wel € 135,-.

Maatregelen vanaf 18 juli 2021

 • De termijn van volledige vaccinatie met Pfizer, Moderna of Astra Zenaca is verkort van 2 weken naar 1 week.
 • Vanaf zondag 18 juli 2021 dient u als Nederlander wanneer u naar Frankrijk reist en nog niet volledig bent gevaccineerd te beschikken over een PCR- of antigenentest die niet ouder is dan 24 uur i.p.v. de eerder geldende 72 uur. 
 • Het vaccin Covishield is voortaan geldig voor de pass sanitaire.
 • Winkelcentra die niet groter zijn dan 20.000 vierkante meter hoeven niet aan de verplichting van de pass sanitaire te voldoen.
 • Voorlopig komt er waarschijnlijk alleen een derde vaccinatie in het najaar voor de meest kwetsbaren en echt ouderen die begin 2021 zijn gevaccineerd.

Maatregelen vanaf 13 juli 2021

 • Vanaf 21 juli 2021 is de ‘pass sanitaire’ verplicht op alle locaties voor vrijetijdsbesteding en culturele activiteiten waar meer dan 50 personen bij elkaar komen.
 • Vanaf 9 augustus 2021 is de ‘pass sanitaire’ bovendien verplicht in cafés, restaurants, winkelcentra groter dan 20.000 vierkante meter, ziekenhuizen, bejaardentehuizen en medisch-sociale centra. Maar ook in vliegtuigen, treinen en auto’s voor vervoer over langere trajecten zoals bussen.
 • Vanaf de herfst (precieze datum nog niet bekend) is de PCR-test niet meer gratis, behalve wanneer deze op medische gronden noodzakelijk is. Vanaf 7 juli jl. geldt dit al voor buitenlandse toeristen.
 • De termijn waarin de regering bijzondere maatregelen m.b.t. tot het coronavirus kan nemen is verlengd tot en met 31 oktober 2021. D.w.z. dat tot die tijd bijvoorbeeld een avondklok weer kan worden ingesteld of bepaalde locaties niet toegankelijk kunnen worden verklaard.

Vaccinatiebewijs via QR-code beschikbaar

Vanaf 29 mei 2021 verstrekt de ziekteverzekeraar Assurance Maladie aan alle volledig gevaccineerden een 'attestation de vaccination' oftewel vaccinatiebewijs via een QR-code. Wanneer u zich met uw account van Ameli.fr aanmeldt bij France Connect kunt u dit vaccinatiebewijs downloaden. Het klinkt allemaal ingewikkeld maar als u op deze link service sécurisé klikt, wijst de weg zich als het goed is vanzelf.

Op deze manier kunt u het certificaat in papieren-versie uitdraaien. U kunt het certificaat ook via de app TousAntiCovid / Mon Carnet op uw smartphone zetten.

Slechts drie categorieën instanties mogen de ‘pas sanitaire’ controleren:

 1. Organisatoren en eigenaren van de locatie van evenementen
 2. Exploitantanten van passagiersvervoer
 3. Medewerkers bij grenscontroles

  Stappenplan déconfinement

3 mei 2021; doorgevoerd

 • Reizen tussen regio’s is toegestaan.
 • Heropening op halve kracht van de collèges en lycées.

19 mei 202; doorgevoerd

 • De avondklok gaat naar 21.00 uur.
 • Heropening met strenge voorwaarden van alle winkels, musea en andere culturele instellingen, bioscopen , theaters en zalen (800 personen binnen en 1.000 personen buiten).
 • Heropening van de terrassen. Sanitaire regels van de Franse overheid: masker bij aankomst en bij verplaatsing. Handen desinfecteren bij aankomst.  Max. 6 personen per tafel. De gebruikelijke 'gestes barrières respecteren.
 • Hervatting van sportieve activiteiten in de buitenlucht en daarnaast ook binnen onder strenge voorwaarden.
 • Heropening van sportaccomodaties buiten en binnen met toeschouwers (800 personen binnen en 1.000 personen buiten).
 • Samenkomsten van meer dan 10 personen blijven verboden.

9 juni 2021; doorgevoerd

 • De avondklok wordt naar 23.00 uur gezet.
 • Heropening cafés en restaurants. Voorwaarden: beperkt  aantal gasten van 50%, sanitaire voorschriften en maximaal 6 personen per tafel.
 • Openstelling van culturele centra, stadions en sportaccommodaties tot 5.000 personen mèt ‘pass sanitaire’. Hetzelfde geldt voor openluchtfestivals
 • Terassen mogen voor de volle 100% bezetting hebben maar nog wel met maximaal 6 personen aan tafel.
 • Versoepeling van het aantal vierkante meters per persoon bij locaties die al open waren.
 • Versoepeling van het thuiswerken.
 • Heropening van beurzen en tentoonstellingen tot 5.000 personen.
 • Heropening van sportzalen met bezettingsgraad van 50%. Contactsporten buiten toegestaan en zonder contact binnen.
 • Toeristen zijn  weer welkom op vertoon van een bewijs van volledige vaccinatie of negatieve PCR-test die niet ouder is dan 72 uur. De 'pass sanitaire 'is vanaf 1 juli jl. ingevoerd.
  U krijgt een 'sanitaire pas' wanneer u:
  - volledig bent ingeënt tegen COVID-19
  - over een recente negatieve test beschikt
  - immuun bent omdat u een COVID-19-infectie heeft gehad.

20 juni 2021; doorgevoerd

 • Einde van de avondklok.
 • Bezoeken van evenementen met meer dan 1.000 personen toegestaan. Buiten zònder en binnen mèt ‘pass sanitaire’.

Op 1 juni 2021 wordt de noodwet met betrekking tot de pandemie opgeheven en zal tot en met 31 oktober 2021 een overgangsregiem gelden waarbij maatregelen met betrekking tot eventuele sluitingen en verplaatsingen of samenkomsten genomen kunnen worden. Ook kunnen maatregelen met betrekking tot strengere grenscontroles worden getroffen met als mogelijke voorwaarden een negatieve PCR-test of bewijs van vaccinatie.

Hoe een afspraak voor vaccinatie maken

De verschillende wegen naar een vaccinatie.

 • U kunt via de overkoepelende site Sante.fr een afspraak maken, hetzij via internet (Doctolib), hetzij telefonisch.
 • Op bovengenoemde site vindt u alle informatie over al dan niet in aanmerking komen plus de vaccinatiecentra en hun telefoonnummer.
 • U kunt sommige vaccinatiecentra ook rechtstreeks via hun site benaderen zoals bijvoorbeeld het Centre Hospitalier in Bergerac.
 • Het algemene telefoonnummer voor het maken van een afspraak om u te laten vaccineren is: 0800 009 110.
 • Dit nummer vanaf 08.00 uur geopend van 06.00 uur tot 22.00 uur en dat 7/7.

Aanvullende informatie reizen en vergoeding PCR-test

De situatie waar u wel en niet veilig naar toe kunt reizen wisselt van dag tot dag. Daarom houden we u alleen van de meest belangrijke ontwikkelingen op de hoogte. Net als alle andere zaken met betrekking tot COVID-19 is het van belang u goed te informeren voordat u acties onderneemt.

 • Op dit moment is een negatieve testuitslag voor reizigers die met de auto naar Nederland reizen nog niet verplicht. Houd er wel rekening mee dat in ieder land andere maatregelen zijn, ook door de landen waar u doorheen reist.
 • Wanneer u naar Nederland reist en een PCR-test wilt is deze in Frankrijk gratis op vertoon van uw Carte Vitale.
 • Wanneer u zich in Nederland laat testen voor de in Frankrijk verplichte negatieve PCR-test wanneer u nog niet volledig bent gevaccineerd, kunt u de kosten daarvoor in Frankrijk terug krijgen tot een bedrag van € 60,--. U dient daarvoor het formulier S3125 'Soins reçus à l'étranger' in te vullen en voorzien van de rekening op te sturen naar uw CPAM.
 • Naast de PCR-test moet u ook een 'verklaring van eer' aan de grens kunnen overleggen.

Handige sites met actuele reisadviezen:

 • Download de Reisapp van Buitenlandse Zaken. Wanneer u Frankrijk favoriet maakt ontvangt u een pushbericht als het reisadvies verandert. Met de app heeft u ook alle contactgegevens van Buitenlandse Zaken en lokale hulpdiensten bij de hand, plus informatie over wat te doen in geval van nood, zoals ziekenhuisopname.
 • Op de site van bijvoorbeeld de ANWB vindt u actuele en duidelijke informatie over de precieze reisbeperkingen en benodigde documenten: www.anwb.nl.
 • Volg het ministerie van Buitenlandse Zaken op Twitter via @247BZ.
 • U kunt zich ook gratis registreren bij de ambassade.

 U laten testen

We hopen het natuurlijk niet, maar mocht het nodig zijn u via een PCR-test te laten testen dan kunt u dat laten doen in een laboratorium in of nabij uw woonplaats. Of in een daarvoor speciaal opgericht centrum. Een snelle bloedtest kan via de apotheek.
De regels hiervoor zijn recent versoepeld en zijn als volgt:

 • U dient vooraf altijd het laboratorium te bellen.
 • Heeft u COVID-19-verschijnselen en een doktersvoorschrift dan kunt u zich bij een laboratorium laten testen. Wanneer u dokter dit nodig vindt kunt u zich ook thuis laten testen
 • Heeft u géén verschijnselen maar wilt u zich toch laten testen dan kan dat zónder doktersvoorschrift. U bent alleen niet ‘prioritair’.
 • U kunt bij uw apotheek een snelle bloedtest laten afnemen, zonder afspraak.
 • In het geval dat u geïdentificeerd bent als zijnde ‘in contact geweest met’ en er is kans op een verhoogde graad van besmettelijkheid dan kunt u zich ook bij een laboratorium met uw doktersvoorschrift of het voorschrift van de SMS laten testen. U krijgt daarbij voorrang.

Tot slot: alle testen worden door uw basisverzekering vergoed.

Mondkapjes

De voorschriften voor het dragen van mondkapjes op een rij:

 • Het dragen van mondkapjes is door de regering verplicht gesteld in alle gesloten, openbare ruimten in heel Frankrijk vanaf de leeftijd van 11 jaar. D.w.z. in álle winkels, musea, bioscopen, theaters, winkelcentra, bibliotheken, openbare diensten, overdekte sportcentra, culturele centra, banken, postkantoren en openbare gedeeltes van hotels. Maar ook in overdekte parkeergarages.
 • De verplichting wordt met een duidelijk affiche aangegeven.
 • Deze aanvulling op het dragen van het mondkapje komt bovenop de al bestaande verplichtingen zoals bijvoorbeeld in restaurants en het openbaar vervoer.
 • Op het niet dragen van een mondkapje waar dit wél verplicht is, staat een boete van € 135,-.
 • Op de site proberen we u op de hoogte te houden van die lokale maatregelen , maar houdt u in ieder geval aan het ABCD-geheugensteuntje van de minister. Draag een mondkapje: A, wanneer u in gevaar bent; B, wanneer u in een drukke omgeving bent; C, in gesloten ruimtes en D, wanneer u geen 1 m afstand kunt houden.
 • Ter herinnering: wat betreft het dragen van een mondkapje in een auto: dit is niet verplicht omdat een auto niet als publieke ruimte wordt beschouwd. Wanneer u echter met personen reist die niet tot uw ‘huishouden’ behoren wordt het dragen ervan wél aangeraden. In een taxi of VTC is het dragen van een mondkapje in ieder geval verplicht.
 • Vanaf 1 september 2020 wordt het dragen van een mondkapje in bedrijven verplicht. De verplichting geldt voor alle ruimtes, ook open ruimtes. Een uitzondering vormt de eenpersoonskamer.
 • Op de lagere scholen is het dragen van een mondkapje vanaf 6 jaar verplicht.

Handige links

Handige links voor meer informatie over de COVID-19-crisis:

https://www.journaldesfemmes.fr
www.gouvernement.fr/info-coronavirus (overheid)
www.dordogne.gouv.fr (overheid)
www.interieur.gouv.fr/Actualites (overheid)
www.sudouest.fr (krant)
www.francebleu.fr (radio)
www.dordogne.cci.fr (de Kamer van Koophandel met info voor werkgevers en werknemers)

studiolabramelolivariefanf