Belangrijke enquête

Geschreven: dinsdag 11 mei 2021

Het is algemeen bekend: enquêtes zijn vaak geen eerste prioriteit om in te vullen.

Toch zijn we zo vrij u als bestuur van La Tulipe te verzoeken om aan de onderstaande enquête van de FANF deel te nemen. Slechts dan kan de FANF ook de belangen van La Tulipe op hoger niveau behartigen.
Omdat u de FANF misschien niet (voldoende) kent, eerst even  wat korte informatie waaruit blijkt dat deze vereniging een belangrijk overkoepelend orgaan kan zijn voor Nederlanders in Frankrijk.

Wat is de FANF  

In 1998 werd de FANF (Fédération des Associations Néerlandaises en France) door enkele bestaande Nederlandse verenigingen opgericht. Er was behoefte ontstaan aan meer informatie op administratief vlak en aan een organisatie die de belangen van Nederlanders in Frankrijk behartigt.
Dit betreft: zorg- en ziektekostenverzekeringen, bejaardenzorg, maar ook onderwerpen als bilaterale- en multilaterale pensioenrechten, onderwijszaken, fiscaliteit en wet- en regelgeving.

Omdat doorgaans de doelstelling van de lokale verenigingen meer op het sociale vlak ligt ondersteunt de FANF, als overkoepelende organisatie, de specialistische taken die raakvlakken hebben met de Nederlandse ambassade in Parijs, de regering in Den Haag en het EU-parlement. Vaak gaat het helaas om langdurige procedures waarvoor één aanspreekpunt verlangd wordt.

De FANF is een organisatie zonder winstoogmerk, opgezet naar Frans recht. Het bestuur werkt op vrijwillige basis. Momenteel zijn er 17 Nederlandse verenigingen in Frankrijk aangesloten. Samen vertegenwoordigen zij ongeveer 4000 landgenoten.

Bericht van de FANF :

Hierbij doen wij u toekomen twee initiatieven van Anton Noé van Nederlanders.fr. :

  1. Enquête onder Nederlanders in Frankrijk om te peilen wat men van de lokale Nederlandse vereniging verwacht ( input voor deze verenigingen, onze leden), en wat men ziet als prioriteiten voor belangenbehartiging op federatie niveau.

De enquête vindt u via deze link.

Het idee van een enquête is ontstaan in overleg met het nieuwe bestuur van de fuserende verenigingen Lys Oranje en DBCRA. De enquête zal binnenkort gepubliceerd worden op Nederlanders.fr en Infofrankrijk.com. Daarmee zal de oproep tot deelname bij een groter publiek terecht komen.
Het enquêteverslag wordt in het najaar van 2021 teruggekoppeld, zowel aan de respondenten die dat wensen (optie in de enquête) en via de twee eerdergenoemde websites.

  1. Oprichting van een stichting met als doel Nederlandse ondernemers in Frankrijk die door de pandemie in moeilijkheden kwamen te helpen, het CNO.

studiolabramelolivariefanf