Cora Koelemeijer- Claassen

Bestuurslid/vice-voorzitter
La Tulipe ligt mij na aan het hart. In 1999 ben ik hier permanent komen wonen en vanaf het allereerste begin ben ik lid van de vereniging. Als van oorsprong Rotterdamse ligt voor mij de keus tussen ‘woorden’ of ‘daden’ niet moeilijk. Daarom heb ik ruim tien jaar geleden aan het toenmalige bestuur voorgesteld een medisch-sociaal contactpunt voor de leden op te richten waarvan ik wel het aanspreekpunt wilde zijn. In mijn werkzame leven was ik verpleegkundige, dus dit ligt in de lijn. Inmiddels is het contactpunt goed gesetteld en wilde ik mij ook nog op een andere manier voor de vereniging inzetten. Want, mede door dat medisch-sociale contactpunt, ben ik er achter gekomen dat een bloeiende Nederlandse vereniging zeer belangrijk is. Ik hoop dat het bestuur daar de stille kracht achter kan zijn.

studiolabramelolivariefanf