Herman van Nierop

Adviseur bestuur
In mijn actieve arbeidsperiode als adviseur voor het MKB heb ik de nodige bestuurservaringen opgedaan. Leuk en inspirerend werk vond ik dat. Dus ‘ja’ zeggen op een bestuursfunctie binnen La Tulipe was voor mij geen punt van twijfel.Temeer omdat door mijn  komst de man-vrouw verhoudingen weer werden hersteld. Het bestuur kent nu een evenwichtig quotum van 50%.
Als  bestuurslid wil ik mij graag inzetten om het voorbestaan van La Tulipe  te bewaken en verder uit te bouwen. Daarbij vind ik, náást de sociale invalshoek vooral ook de onderlinge overdracht van informatie, kennis en ervaring van cruciaal belang.

studiolabramelolivariefanf