De vereniging La Tulipe heeft een bestuur dat bestaat uit 6 leden die voor een periode van 3 jaar door de Algemene Ledenvergadering worden gekozen. De leden zijn herkiesbaar. Onderling worden de functie van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en de overige taken verdeeld.

Wie zitten er in het huidige bestuur, en vooral waaróm?

 

Petra van Heese

Voorzitter/penningmeester
Tot begin 2010 ben ik werkzaam geweest als fysiotherapeut en partner in een maatschap in Hoofddorp. In die periode ben ik daarnaast voorzitter geweest van een regionale vereniging voor fysiotherapeuten. Ik merkte dat ik besturen erg leuk vond.
In 2010 zijn we geëmigreerd naar de Dordogne. Waarom ik bestuurslid geworden ben van La Tulipe? Vier jaar geleden ben daarvoor gevraagd. Lang nadenken hoefde ik niet. Het weer besturen leek me fijn én het leek me leuk om meer Nederlanders in deze regio te  leren kennen. Wat ik vooral belangrijk vind is mensen bij elkaar brengen en op een pragmatische manier saamhorigheid bevorderen. En in het bestuur een ieder te waarderen en te respecteren op zijn eigen kwaliteiten waardoor je een sterk team kan worden dat nieuwe ideeën ontwikkelt en uitvoert.

Arno van de Ven

Secretaris
Ik ben geboren en getogen in ’s Hertogenbosch  en woon sinds 2003 in de Dordogne, eerst in Le Buisson en sinds een paar jaar in Le Coux.
Waarom ik in het bestuur ben gegaan? Ik ben geen ‘geboren’ bestuurder maar enkele jaren geleden dreigde het bestuur te gaan bestaan uit slechts twee mensen, waardoor de vereniging geen bestaansrecht meer zou hebben. Daarom heb ik toen besloten om te helpen. Dat doe ik met veel plezier want als secretaris krijg je allerlei verschillende zaken op je bordje. Dat maakt ‘besturen’ onverwacht levendig.

Frans Gadella

Bestuurslid
In 2018 werd ik door een bestuurslid van La Tulipe gevraagd of ik óók bestuurslid wilde worden. Na enig denken - ik woon namelijk niet permanent in Frankrijk - gaf ik aan, deze functie graag te willen aanvaarden. In mijn werkzame periode bij TNO en Urenco was ik een aantal jaren lid van de Ondernemingsraad en ook Raadslid in de gemeente Goor. Vanuit die ervaring weet ik hoe belangrijk het is dat er mensen zijn die handen en voeten aan een samenwerkingsverband willen geven.
En dat begint met bekendheid creëren. Daarom staat hoog in mijn bestuursvaandel: er voor zorgen dat de Nederlanders bekend zijn met La Tulipe en wat deze vereniging voor de mensen wil en kan doen.

Cora Koelemeijer- Claassen

Bestuurslid/vice-voorzitter
La Tulipe ligt mij na aan het hart. In 1999 ben ik hier permanent komen wonen en vanaf het allereerste begin ben ik lid van de vereniging. Als van oorsprong Rotterdamse ligt voor mij de keus tussen ‘woorden’ of ‘daden’ niet moeilijk. Daarom heb ik ruim tien jaar geleden aan het toenmalige bestuur voorgesteld een medisch-sociaal contactpunt voor de leden op te richten waarvan ik wel het aanspreekpunt wilde zijn. In mijn werkzame leven was ik verpleegkundige, dus dit ligt in de lijn. Inmiddels is het contactpunt goed gesetteld en wilde ik mij ook nog op een andere manier voor de vereniging inzetten. Want, mede door dat medisch-sociale contactpunt, ben ik er achter gekomen dat een bloeiende Nederlandse vereniging zeer belangrijk is. Ik hoop dat het bestuur daar de stille kracht achter kan zijn.

Stephanie van Randwijck

Bestuurslid Activiteiten
Na een paar jaar universiteit ontdekte ik dat ‘kunst’ in al zijn vormen mij toch meer lag. Ik werkte bij de Stadsschouwburg en later bij de Kunstuitleen beiden in Utrecht. In mijn vrije tijd schilderde en danste ik. Helaas moest ik na diverse operaties stoppen met werken en zijn we naar de Dordogne verhuisd. Je kan toch niet anders wanneer je op quatorze Juillet geboren bent?
En dan komt dat telefoontje: “Wil je het bestuur van La Tulipe komen versterken? Je mag er nog even over nadenken.” Hoezo nadenken? Ik ben dol op organiseren en zou dat binnen onze vereniging willen doen. Leden enthousiasmeren en allerlei activiteiten ontplooien met steun van het bestuur. Ja, ik wil...

Herman van Nierop

Advisering/penningmeester
In mijn actieve arbeidsperiode als adviseur voor het MKB heb ik de nodige bestuurservaringen opgedaan. Leuk en inspirerend werk vond ik dat. Dus ‘ja’ zeggen op een bestuursfunctie binnen La Tulipe was voor mij geen punt van twijfel.Temeer omdat door mijn  komst de man-vrouw verhoudingen weer werden hersteld. Het bestuur kent nu een evenwichtig quotum van 50%.
Als  bestuurslid wil ik mij graag inzetten om het voorbestaan van La Tulipe  te bewaken en verder uit te bouwen. Daarbij vind ik, náást de sociale invalshoek vooral ook de onderlinge overdracht van informatie, kennis en ervaring van cruciaal belang.

studiolabramelolivariefanf