Bestuur

De vereniging La Tulipe heeft een bestuur dat uit 6 leden bestaat die voor een periode van 3 jaar door de Algemene Ledenvergadering worden gekozen. De leden zijn herkiesbaar. Onderling worden de functie van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en de overige taken verdeeld. 

Wie zitten er in het huidige bestuur, en vooral waaróm?

Annelies Westerveld-Hoogendoorn

Voorzitter
Omdat onze jongste dochter al in de Perigord woonde en wij het daar zo aangenaam vonden, zijn wij haar gevolgd. Mijn man Theo en ik wonen sinds 2019 permanent in Trémolat. Het is altijd goed mensen te ontmoeten die dezelfde stap hebben gemaakt en die hun ervaringen willen delen, daarom zijn we ook lid geworden van La Tulipe. Nu onze emigratie is geregeld en de renovaties aan het huis zijn gedaan, is er weer ruimte voor andere zaken. Vandaar dat ik mij heb aangemeld toen het bestuur van La Tulipe een oproep deed een vacature in te vullen.
Ik heb zo’n 40 jaar bestuurlijke ervaring, grotendeels in non-profit organisaties. In teamverband werken en plannen realiseren, heb ik altijd als een uitdaging gezien en met veel plezier gedaan. Een team, gevormd door mensen met verschillende achtergronden, kwaliteiten en talenten.
Als teamlid  en voorzitter wil ik me dan ook graag inzetten om de vereniging te onderhouden en te laten groeien.

Kees Broek

Secretaris
In juni 2022 zijn wij, mijn echtgenote Mariëtte, onze Franse waterhond Matisse en ik, neergestreken in het rustige Monplaisant om na onze pensionering te genieten van onze welverdiende (vinden wij) vrije tijd. Tijdens mijn werkzame leven, hoofdzakelijk in financiën, heb ik bij meerdere nationale en internationale bedrijven managementfuncties vervuld. Daarnaast heb ik ervaring opgedaan als bestuurslid bij een aantal sportverenigingen. Wij ervaren La Tulipe als een zeer gezellige, onderhoudende en sociale vereniging. Dat maakte de stap om de functie van secretaris te accepteren eenvoudig. Ik wil graag mijn bijdrage leveren om al het goede wat La Tulipe als vereniging heeft te bieden te behouden en uit te bouwen, uiteraard samen met en voor u.

Leon Quaedackers

Penningmeester/vice-voorzitter
Na een aantal jaren commissiewerk voor La Tulipe werd ik gepolst om zitting te nemen in ons bestuur, maar dat was aanvankelijk niet goed verenigbaar met wonen in Nederland en mijn werk als onafhankelijk financieel adviseur voor familiebedrijven van vaderlandse bodem. Daar komt nu verandering in en omdat ik van mening ben dat je met je talenten moet woekeren ben ik met ingang van 1 januari 2020 dit jaar beschikbaar als ‘tresorier’. La Tulipe staat er als vereniging goed voor, met een groeiend ledenbestand en gezonde financiën, dus ik wil mij, samen met mijn collega-bestuurders inzetten voor een gezellig, kleurrijk en boeiend verenigingsleven. Daarbij hoop ik natuurlijk op een goede respons van alle clubleden want voor hen zit ik tenslotte in het bestuur. Ik verwacht dat wij hier met zijn allen ‘post corona’ invulling aan gaan geven.

Peter Hootsen

Bestuurslid Activiteiten

Eind 2005 kwamen we naar de Dordogne om een ander werkzaam leven te gaan leiden: het roer om, zoals dat heet. We kochten een boerderij met enkele gîtes en creëerden daarvan een chambre d'hôtes met gîtes en een kleine camping met verhuurtenten. In met name de zomer was het hard werken want we deden er ook nog table d'hôtes bij. Maar alles gebeurde met heel veel plezier.
We werden lid van la Tulipe maar misten veel omdat we een groot deel van het jaar dus andere dingen aan ons hoofd hadden. Jammer, maar desondanks hebben we veel leuke mensen ontmoet en voelen we ons betrokken. Nu we onze ‘activiteit’ verkocht hebben, komt er ruimte voor nieuwe dingen. In de Nieuwsbrief las ik dat er bestuursleden werden gezocht. Dat leek me een prima invulling van m’n verkregen vrije tijd. En dus ga ik enthousiast aan de slag met het coördineren van de activiteiten en evenementen. Iets wat ik echt leuk vind om te doen. De organisatorische ervaring die ik heb komt daarbij hopelijk goed van pas. La Tulipe is een levendig gebeuren en ik zal mij graag inzetten om dat zo te houden.

Mariëlle Spee

Bestuurlid Zorg en Welzijn

Na wat reizen over de wereld streek ik in 2002 neer in de Dordogne. Naast het grootbrengen van drie kinderen run ik hier een kleinschalige wellness. 
Bij toeval bood ik ambulante zorgondersteuning bij één van de leden van La Tulipe. Een soort tweede natuur van mij en dit werd ook zo ervaren door het bestuur die nauw contact met dit lid onderhielden.  Een en een is in ieder geval twee en dus kwam de vraag om de portefeuille Zorg en Welzijn in te vullen. 

Dit voelt goed en ik hoop er dan ook drie van te maken door mij in te zetten voor het welzijn van de leden in de vorm van een luisterend oor en waar nodig sámen gepaste ondersteunde zorg te vinden bij tijdelijke of langdurigere beperking.

cmunf 2024 lolivarie fanf fanf