Uitbreiding pass sanitaire later

Geschreven: 30 juli 2021

Wijzigingen van 30 juli 2021 zijn in rood aangegeven .

Als vereniging volgen wij wat betreft onze activiteiten - zowel die van het bestuur als van de leden - strikt de maatregelen van de Franse overheid. Dat wil zeggen dat op dit moment alle activiteiten zijn vervallen. Om verwarring en valse hoop te voorkomen publiceren we hier alleen maatregelen en voorzieningen die officieel bekend zijn gemaakt.
En heeft u tips of informatie die voor anderen nuttig kunnen zijn, dan kunt u die sturen naar de voorzitter Petra van Heese, E  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We zetten ze graag op de website.

Wilt u per direct op de hoogte blijven van nieuwe maatregelen ‘abonneer’ u dan op pushberichten van de overheid: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

App TousAntiCovid
De app is op vrijwillige basis ter beschikking op mobiele telefoons. De app meldt wanneer u langer dan 15 minuten in de buurt van een positief getest iemand bent geweest en kunt u ook anoniem gebruiken om anderen te waarschuwen wanneer u positief getest bent. U kunt de app downloaden in de Appel app-store of via Google play. Ook kunt u u vaccinatiepass op deze app downloaden.

Pass sanitaire niet per 1 maar per 9 augustus in o.a. cafés en restaurants

Ook in Frankrijk gaat het niet goed met het aantal Covid-besmettingen. Frankrijk kleurt bijna helemaal rood en er zijn nog slechts 7 departementen die niet beantwoorden aan het criterium ‘alert’, d.w.z. minder dan 50 besmettingen per 100.000 inwoners.

 • Pas op 9 augustus 2021 en niet op 1 augustus zal de uitbreiding van het verplicht tonen van de gezondheidspas in werking treden. De pas zal gelden in cafés, restaurants, handelsbeurzen en tentoonstellingen, vliegtuigen, treinen, langeafstandsbussen en medische instellingen (behalve in noodgevallen) en in winkelcentra groter dan 20.000 vierkante meter bij besluit van de prefecten.
 • De controle van de gezondheidspas op perrons en in treinen zal steekproefsgewijs plaats vinden en niet systematisch.
 • In steeds meer departementen wordt het buiten dragen van het bekende masker weer verplicht gesteld, o.a. ook in Nouvelle Aquitaine. Klik hier voor een volledig overzicht van gemeenten en gebieden op dit moment.

Laatste informatie m.b.t. reizen tussen Nederland en Frankrijk

Heenreis naar Frankrijk

 • U kunt vanuit Nederland naar Frankrijk reizen met uw coronabewijs (Digitale Corona Certificaat – DCC), in Frankrijk 'pass sanitaire' genoemd, als u voldoet aan één van de volgende voorwaarden:
 • U bent 7 dagen of langer geleden volledig gevaccineerd (met Pfizer, Moderna, AstraZeneca of Covishield). U kunt dit aantonen in de CoronaCheck app of met het gele boekje;
 • U heeft minimaal 4 weken geleden (28 dagen geleden) het Janssen-vaccin gekregen. U kunt dit aantonen in de CoronaCheck app of met het gele boekje;
 • U bent hersteld van COVID-19 en u heeft minstens 7 dagen geleden 1 vaccinatie gekregen. U geldt dan als volledig gevaccineerd.
 • U bent besmet geweest met COVID-19 en kunt bewijzen dat u hersteld bent aan de hand van een positieve PCR-test die minimaal 11 dagen en maximaal 180 dagen geleden is afgegeven.
 • Als u niet (volledig) bent gevaccineerd moet u een negatieve PCR- of antigeentest hebben die niet ouder is dan 24 uur voor vertrek naar Frankrijk (gerekend vanaf het moment van afname). 
 • Deze voorwaarden gelden ook voor kinderen vanaf 12 jaar. Kinderen tot en met 11 jaar hoeven niet getest te worden.
 • Lees meer over de erewoordverklaring (informatie in het Frans) en de voorwaarden (informatie in het Nederlands).
 • Voor de laatste informatie over coronamaatregelen kunt u de website van de Franse overheid, in het Frans of in het Engels lezen.

Terugreis naar Nederland

 • U hoeft geen coronabewijs te laten zien.
 • U hoeft niet in quarantaine. 
 • Doe bij thuiskomst voor de zekerheid een zelftest, ook als u gevaccineerd bent.

Let op: reist u terug uit een door de EU geel verklaard gebied in Europa? Dan moet u vanaf 8 augustus 2021 bij aankomst in Nederland een coronabewijs laten zien.

Update van 18 juli 2021

Nieuwste maatregelen

 • De termijn van volledige vaccinatie met Pfizer, Moderna of Astra Zenaca is verkort van 2 weken naar 1 week.
 • Vanaf zondag 18 juli 2021 dient u als Nederlander wanneer u naar Frankrijk reist en nog niet volledig bent gevaccineerd te beschikken over een PCR- of antigenentest die niet ouder is dan 24 uur i.p.v. de eerder geldende 72 uur. Nederland is ‘rood’ geworden op de coronakaart van Europa. Op de kaart van Frankrijk is Les Pays Bas nog steeds groen maar er gelden dus strengere maatregelen net als voor reizigers uit Spanje, Portugal, Cyprus en Griekenland.
 • Gelijktijdig worden de grenscontroles verscherpt.
 • Tot en met 31 augustus 2021 hoeven jongeren van 12 t/m 17 jaar niet aan de voorwaarden van de pas sanitaire te voldoen.
 • Het vaccin Covishield is voortaan geldig voor de pass sanitaire.
 • Winkelcentra die niet groter zijn dan 20.000 vierkante meter hoeven niet aan de verplichting van de pass sanitaire te voldoen.
 • Voorlopig komt er waarschijnlijk alleen een derde vaccinatie in het najaar voor de meest kwetsbaren en echt ouderen die begin 2021 zijn gevaccineerd.

Maatregelen vanaf 13 juli 2021

De Delta-variant van het coronavirus rukt ook in Frankrijk op. President Macron heeft daarom op maandag 12 juli jl. de nieuwste coronamaatregelen bekend gemaakt. “We moeten er voor zorgen dat alle Fransen gevaccineerd worden”, is het achterliggende doel. Teneinde dat te bereiken moeten allereerst alle medewerkers werkzaam in de zorg in de meest ruime zin en in  de ouderenzorg, verplicht gevaccineerd worden. De betreffende groep heeft daarvoor tot 15 september 2021 de tijd gekregen. Daarna volgen strenge strafmaatregelen.

In het verlengde hiervan wordt ook de zogenaamde ‘pass sanitaire’ op uitgebreidere schaal verplicht gesteld.

 • Vanaf 21 juli 2021 is de ‘pass sanitaire’ verplicht op alle locaties voor vrijetijdsbesteding en culturele activiteiten waar meer dan 50 personen bij elkaar komen.
 • Vanaf 9 augustus 2021 is de ‘pass sanitaire’ bovendien verplicht in cafés, restaurants, winkelcentra groter dan 20.000 vierkante meter, ziekenhuizen, bejaardentehuizen en medisch-sociale centra. Maar ook in vliegtuigen, treinen en auto’s voor vervoer over langere trajecten zoals bussen.
 • Vanaf de herfst (precieze datum nog niet bekend) is de PCR-test niet meer gratis, behalve wanneer deze op medische gronden noodzakelijk is. Vanaf 7 juli jl. geldt dit al voor buitenlandse toeristen.
 • De termijn waarin de regering bijzondere maatregelen m.b.t. tot het coronavirus kan nemen is verlengd tot en met 31 oktober 2021. D.w.z. dat tot die tijd bijvoorbeeld een avondklok weer kan worden ingesteld of bepaalde locaties niet toegankelijk kunnen worden verklaard.

COVID-pas oftewel 'pass sanitaire'

Vanaf 1 juli jl. is de 'pass sanitaire' in Frankrijk voor een aantal zaken ingevoerd.

De pass sanitaire integreert twee passen:

 1. De pass sanitaire ‘activités’ die sinds 9 juni 2021 voor grootschalige activiteiten geldt
 2. De pass sanitaire ‘frontières’ die sinds 1 juli 2021 in het kader van de Europese maatregelen is ingevoerd en van toepassing is op grensoverschrijdend reizen.

De ‘pas sanitaire’ krijgt u wanneer u:

 • volledig bent ingeënt tegen COVID-19. Volledig ingeënt bent u voor Pfizer en Moderna (Spikevax) en AstraZeneca 1 week na uw tweede vaccinatie. Voor het Janssen-vaccin geldt een termijn van 4 weken en wanneer u Covid heeft gehad plus een vaccinatie is 2 weken de termijn.
 • over een recente negatieve PCR- of antigenetest beschikt. De test mag niet ouder dan 48 uur zijn voor evenementen en niet ouder dan 72 uur voor grenscontroles. Voor reizigers uit Nederland mag de test niet ouder dan 24 uur zijn.
 • immuun bent omdat u een COVID-19-infectie heeft gehad. Het bewijs hiervan moet minstens 11 dagen oud zijn maar mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Alleen een PCR-test hiervan dient als geldig bewijs.

Vaccinatiebewijs via QR-code beschikbaar

Vanaf 29 mei 2021 verstrekt de ziekteverzekeraar Assurance Maladie aan alle volledig gevaccineerden een 'attestation de vaccination' oftewel vaccinatiebewijs via een QR-code. Wanneer u zich met uw account van Ameli.fr aanmeldt bij France Connect kunt u dit vaccinatiebewijs downloaden. Het klinkt allemaal ingewikkeld maar als u op deze link service sécurisé klikt, wijst de weg zich als het goed is vanzelf.

Op deze manier kunt u het certificaat in papieren-versie uitdraaien. U kunt het certificaat ook via de app TousAntiCovid / Mon Carnet op uw smartphone zetten.

Slechts drie categorieën instanties mogen de ‘pas sanitaire’ controleren:

 1. Organisatoren en eigenaren van de locatie van evenementen
 2. Exploitantanten van passagiersvervoer
 3. Medewerkers bij grenscontroles

Vaccinatienieuws

 • Vanaf maandag 5 juli 2021 is het mogelijk een tweede vaccinatie in een ander vaccinatiecentrum te krijgen dan de eerste prik.
 • Het vaccin Moderna is omgedoopt tot Spikevax. Ook de termijn voor de tweede vaccinatie is gewijzigd van 21 tot 49 dagen naar de eerste vaccinatie in plaats van de tot nu toe gehanteerde 39 à 42 dagen.

Reizen

 • Reizen vanuit Frankrijk naar Spanje en Portugal voor personen die nog niet volledig gevaccineerd zijn is alleen toegestaan met een negatieve PCR-test die niet ouder is dan 24 uur. Hetzelfde geldt voor reizen naar Engeland.
 • Vanaf 5 juli 2021 is Frankrijk ‘groen’ verklaard door Noorwegen. Dat betekent dat er geen quarantaineplicht meer is, ongeacht wel/niet gevaccineerd. U hoeft ook geen negatieve test die in Frankrijk is afgenomen te tonen. U moet zich daarentegen wel bij aankomst in Noorwegen laten testen.
 • Europese inwoners die volledig zijn gevaccineerd kunnen vanaf 9 juni jl. zonder negatieve PCR-test naar Frankrijk reizen. Een negatieve PCR-test is ondanks volledige vaccinatie wel verplicht voor reizigers vanuit Engeland en Amerika.

 

Lees meer...

Eindelijk: een clubborrel

Geschreven: 28 mei 2021

Het was druk onder de platanen bij BiSart. Een enthousiast geroezemoes van ongeveer zeventig stemmen was te horen op de eerste clubborrel van La Tulipe sinds lange tijd. Dat de borrels node zijn gemist bleek uit de hoge opkomst. Het weer gunde de club blijkbaar zijn samenzijn want het was donderdag 27 mei eindelijk een echt zonnige dag zonder ook maar een spetter regen. Er werden heel wat glaasjes geheven op het weerzien waarvan we hopen dat het weer ‘gewoon’ mag gaan worden. Maar als de voortekenen niet bedriegen gaan we een actieve La Tulipe-zomer tegemoet. Er liggen plannen op de plank die er hoognodig af moeten.

Algemene heffingskorting buitenlandse belastingplichtigen

Geschreven: 21 mei 2021

Bent u in Nederland buitenlands belastingplichtig? Dan kan onderstaande informatie voor u van belang zijn.

Sinds 2019 ontvangen buitenlandse belastingplichtigen geen Algemene heffingskorting buitenlandse belastingplichtigen (AHK) meer op hun aanslag. Het betreft volgens het Ministerie van Financiën ca. 350.000 personen waarvan een flink deel woont in een andere EU-lidstaat.
Het gaat hier over het inkomstenbelastingdeel van de AHK. Er is ook een premiedeel maar dat is hier niet aan de orde.
De inkomsten waar het om gaat zijn bijvoorbeeld inkomsten uit arbeid die in Nederland wordt verricht (loon of winst uit onderneming) of pensioenen waarover Nederland het heffingsrecht heeft. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de meeste ABP-pensioenen (overheidspensioenen).

Het weigeren door de fiscus van de AHK aan buitenlandse belastingplichtigen is naar de mening van de Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland (VBNGB) in strijd met de regelgeving van de EU. Het betreft de in die regelgeving gegarandeerde vrijheid van vestiging in elke lidstaat, het zogenoemde vrije verkeer van personen. De VBNGB ondersteunt dan ook in een aantal belastingprocedures de claim dat de AHK moeten worden toegekend op alle aanslagen opgelegd aan buitenlandse belastingplichtigen die in een andere lidstaat van de EU wonen. De bedoeling van de VBNGB is om iedereen die dit aangaat te informeren en desgewenst tot actie te bewegen door een bezwaarschrift in te dienen tegen aanslagen waarin de AHK niet is toegepast.

Meer informatie hierover en een model bezwaarschrift is te vinden op de website van de VBNGB.

Bron: Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland

Belangrijke enquête

Geschreven: 11 mei 2021

Het is algemeen bekend: enquêtes zijn vaak geen eerste prioriteit om in te vullen.

Toch zijn we zo vrij u als bestuur van La Tulipe te verzoeken om aan de onderstaande enquête van de FANF deel te nemen. Slechts dan kan de FANF ook de belangen van La Tulipe op hoger niveau behartigen.
Omdat u de FANF misschien niet (voldoende) kent, eerst even  wat korte informatie waaruit blijkt dat deze vereniging een belangrijk overkoepelend orgaan kan zijn voor Nederlanders in Frankrijk.

Wat is de FANF  

In 1998 werd de FANF (Fédération des Associations Néerlandaises en France) door enkele bestaande Nederlandse verenigingen opgericht. Er was behoefte ontstaan aan meer informatie op administratief vlak en aan een organisatie die de belangen van Nederlanders in Frankrijk behartigt.
Dit betreft: zorg- en ziektekostenverzekeringen, bejaardenzorg, maar ook onderwerpen als bilaterale- en multilaterale pensioenrechten, onderwijszaken, fiscaliteit en wet- en regelgeving.

Omdat doorgaans de doelstelling van de lokale verenigingen meer op het sociale vlak ligt ondersteunt de FANF, als overkoepelende organisatie, de specialistische taken die raakvlakken hebben met de Nederlandse ambassade in Parijs, de regering in Den Haag en het EU-parlement. Vaak gaat het helaas om langdurige procedures waarvoor één aanspreekpunt verlangd wordt.

De FANF is een organisatie zonder winstoogmerk, opgezet naar Frans recht. Het bestuur werkt op vrijwillige basis. Momenteel zijn er 17 Nederlandse verenigingen in Frankrijk aangesloten. Samen vertegenwoordigen zij ongeveer 4000 landgenoten.

Bericht van de FANF :

Hierbij doen wij u toekomen twee initiatieven van Anton Noé van Nederlanders.fr. :

 1. Enquête onder Nederlanders in Frankrijk om te peilen wat men van de lokale Nederlandse vereniging verwacht ( input voor deze verenigingen, onze leden), en wat men ziet als prioriteiten voor belangenbehartiging op federatie niveau.

De enquête vindt u via deze link.

Het idee van een enquête is ontstaan in overleg met het nieuwe bestuur van de fuserende verenigingen Lys Oranje en DBCRA. De enquête zal binnenkort gepubliceerd worden op Nederlanders.fr en Infofrankrijk.com. Daarmee zal de oproep tot deelname bij een groter publiek terecht komen.
Het enquêteverslag wordt in het najaar van 2021 teruggekoppeld, zowel aan de respondenten die dat wensen (optie in de enquête) en via de twee eerdergenoemde websites.

 1. Oprichting van een stichting met als doel Nederlandse ondernemers in Frankrijk die door de pandemie in moeilijkheden kwamen te helpen, het CNO.

Notulen Algemene Ledenvergadering FANF 2020

Geschreven: 06 april 2021

De Algemene Ledenvergadering van de FANF is gehouden op zaterdag 20 maart 2020 per telefoonconferentie, vanwege het coronavirus.

Het is nog steeds de bedoeling om een bijeenkomst te houden in oktober op de ambassade. De voorzitters/vertegenwoordigers van Stichting GOED ( Grenzeloos Onder Eén Dak), de VBNGB ( Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland) en de SNBN(Stichting Nederlanders Buiten Nederland) zullen ook uitgenodigd worden.

Hieronder volgt een overzicht van de werkgroepen:

Juridisch/fiscaal https://www.fanf.fr/category/juridisch-fiscale/

De volgende artikelen zijn verschenen:

 • Schenken van een huis in Frankrijk
 • SCI( Société Civile Immobilière)
 • Onderneming vestigen in Frankrijk
 • Belangrijke beslissingen (donorregistratie en “levenstestament)
 • Rijbewijs verlengen
 • Registratie van een auto
 • Verlies van de Nederlandse nationaliteit

In samenwerking met Monique Rombouts heeft Anna Gerlach een artikel geschreven over erfrecht en erfbelasting.

Zorg https://www.fanf.fr/category/zorg/

De volgende artikelen zijn verschenen:

 • Zorg in Frankrijk, Zorg in Nederland
 • De vergoedingen van zorgkosten in Frankrijk
 • Verdrags-gerechtigden niet verzekerd buiten Europa

Onderwijs

Het is echt niet meer mogelijk om Nederlands als vreemde taal te kiezen voor het baccalaureaat, als het niet onderwezen wordt op de school van de leerling.
In Lille kunnen de leerlingen nog steeds Nederlands als vreemde taal kiezen.
Er staat een artikel op de website over: Certificaat Nederlands als vreemde taal.

Doelstelling voor het komend jaar:

 • De website actueel houden met informatieve artikelen betreffende FANF-werkgroepen: juridisch/fiscaal, zorg en onderwijs.
 • Doorgaan met actie(s) om het “niet ziekte verzekerd zijn buiten Europa van Verdrags-gerechtigen” op te doen heffen.
 • Verder uitbouwen van de samenwerking met andere niet commerciële belangen behartigers.
 • Een werkgroepje Communicatie opzetten om met name beslissing rond sociaal media te herzien en het nagaan wat de FANF op de coördinaties heeft bereikt.

Wisseling secretaris

Geschreven: 15 februari 2021

Arno, bedankt!

Arno van de Ven is de afgelopen periode secretaris geweest van onze vereniging. Hij heeft de moed getoond om in het bestuur van La Tulipe te stappen op het moment dat de vereniging zich in een turbulente tijd bevond.
Hij vertelde dat hij de verantwoording op zich wilde nemen om met de anderen van het bestuur de vereniging weer helemaal te laten floreren. Even belangrijk was voor hem dat het een optimale gezelligheidsvereniging zou worden.
Beide doelen zijn volledig bereikt, mede door zijn inzet.Voor de vereniging is Arno zeer waardevol geweest.
Arno heeft moverende redenen om afscheid te nemen van het secretariaat. Wij hebben fijn samen gewerkt en daarvoor willen wij hem bedanken.

De vereniging heeft nu een nieuwe secretaris: John Kuppens. Wij gaan ervan uit dat de samenwerking met John net zo prettig zal verlopen.
Arno, we komen elkaar vast nog vaak tegen bij de clubborrel.

Namens het bestuur van La Tulipe,

Petra van Heese / voorzitter

Te koud voor koelkast

Geschreven: 17 januari 2021

Onlangs werden we geconfronteerd met het feit dat de koelkast in het gastenverblijf  niet meer functioneerde. De inhoud van het vriesvak verloren, jammer dan.
We hadden snel een bedrijf gevonden om het probleem te laten verhelpen.
Bij aankomst stelde de man vast dat de omgevingstemperatuur voor de  koelkast te laag was en de koelkast daardoor niet meer werkte. De omgevingstemperatuur moet minimaal 16 graden zijn voor apparaten waarvan het koelsysteem op butagas werkt.

Dit probleem geldt voor koelkasten maar ook bijvoorbeeld voor wijnkasten die in de winter in niet verwarmde ruimtes staan.

Omdat dit voor veel mensen een herkenbare situatie kan zijn, hebben we besloten dit als mededeling door te sturen naar de website.

Herman en Mieke van Nierop

Klaverjascompetitie gaat niet door

Geschreven: 07 november 2020

In tegenstelling tot eerdere berichten zal de geplande klaverjascompetitie niet door gaan.

Samenvatting ledenvergadering 15 oktober 2020

Geschreven: 01 november 2020

Het was een vreemde gewaarwording. Normaal (wat is tegenwoordig nog normaal) is tijdens een Algemene Ledenvergadering (ALV) de zaal bij Bisart gevuld met ruim 80 leden waarvan velen elkaar een tijdje niet hebben gezien, er moet dus even bijgepraat worden. Deze keer evenwel mochten er maximaal 60 leden aanwezig zijn. Er hadden zich 48 mensen opgegeven maar uiteindelijk waren er 30, inclusief het bestuur. Er waren ook 12 geldige volmachten afgegeven waardoor aan het quorum van 32,4 leden was voldaan.

De hele vergadering verliep in een gezellige, amicale sfeer, terwijl de afstand van een meter goed gehandhaafd werd.

Een aantal leden hadden tevoren per mail reeds voorstellen aangedragen, wat het bestuur de mogelijkheid gaf zich goed voor te bereiden zodat de vergadering niet al te lang zou gaan duren.

Lees meer...

Finale golfcompetitie

Geschreven: 20 oktober 2020

Op 15 oktober jl.  was het zo ver: de finale van de golfcompetitie van La Tulipe. Een maandje later dan gepland vanwege de corona-perikelen, maar de sfeer was er niet minder om.
Normaal gesproken wordt er van april tot en met september ieder maand een wedstrijd gespeeld. Dit jaar waren er maar vijf wedstrijden en die begonnen in juni. De vier beste scores tellen om de Kampioen uit te roepen.
Het animo om mee te doen was dit jaar weer ouderwets groot. Gemiddeld een man en vrouw of 20 trokken alle registers open om hun kunnen te tonen.  En dat viel vanwege de soms zeer hoge temperaturen niet altijd mee.

De overduidelijke kampioen was Sylvia Wamsteker gevolgd door Herman van Nierop met op de derde plaatst Robbert ter Heegde.
Daarnaast was er deze keer weer een categorie ‘runner ups’ waarvan Els Havekotte de blij verraste winnaar werd.

Ere wie ere toekomt: Sylvia was niet alleen dit jaar golfkampioen maar is al 12 jaar lang kampioen in het organiseren van de La Tulipe golfcompetitie. De dank van alle golfers daarvoor is groot en werd - inmiddels traditie - tot uitdrukking gebracht in een plantenhulde.

View the embedded image gallery online at:
https://latulipe.net/nl/nieuws.html#sigFreeId040494bf85

La rentrée des 'Tulipers'

Geschreven: 12 september 2020

En de winnaar is… Els Havekotte.

Meer dan 50 leden waren aanwezig tijdens het zeer geanimeerde samenzijn onder het motto La rentrée des 'Tulipers' op 10 september 2020. Muziek, een pub quiz en een buffet stonden op het programma.

Vol enthousiasme werd de naam van de winnaar van de pub quiz bekend gemaakt. Deze keer geen Gouden Tulp maar een Gouden Bitterbal, mét frituurmandje en al. Niet alleen de prijs, maar ook de opzet was wat anders. Een ieder kon mee doen aan de eerste ronde van 21 vragen die ook deze keer weer zeer gevarieerd waren. Na deze ontspannen voorronde volgde het ‘echte werk’ voor de drie beste scoorders. Met een lach en een transpiratietraan werden de volgende 21 vragen beantwoord die op een beduidend hoger niveau lagen. En spieken was in dit geval uit den boze. Met een nipte voorsprong werd Els blij verrast met haar overwinning.
De organisatie van de quiz was ook dit maal in de zeer enthousiaste en goed voorbereide handen van Annet en Ton Böhm.

Met deze quiz en het uitgebreide buffet (door BiSart verzorgd) vormde La rentrée een meer dan geslaagde start na een rustige zomertijd. De omlijsting van het geheel met een zeer gevarieerde muziekkeuze van onze DJ Wiljan Nuis droeg zeker aan de ontspannen sfeer bij. En dat het een prachtige, zomerse avond was maakte het ‘zitten blijven’ en de mondkapjes bij het eventueel lopen, letterlijk goed dragelijk.

View the embedded image gallery online at:
https://latulipe.net/nl/nieuws.html#sigFreeIda5ed7faca9

Identiteitsfraude voorkomen

Geschreven: 29 augustus 2020

In een oogwenk is het gebeurd. De medewerker achter de balie van het hotel vraagt bij uw registratie of er een kopie van uw paspoort gemaakt mag worden. “Natuurlijk,” zegt u, terwijl u nieuwsgierig om u heen kijkt. Of u huurt een auto waarvoor een kopie van uw paspoort wordt gemaakt. Of andersom: u verhuurt gîtes en vraagt voor de zekerheid om een kopie aan de potentiele huurder. Maar is die wel echt?

Naar aanleiding van het laatste voorbeeld attendeerde een van onze leden ons op het gemak waarmee identiteitsfraude gepleegd kan worden. Gewoon omdat op uw paspoort al uw gegevens, inclusief uw burgerservicnummer staan.

Hoe u een veilige kopie van uw paspoort maakt, welke organisaties en kopie mogen maken  en nog veel meer tips vindt u op: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude

Pas op voor carpoolstroken

Geschreven: 21 augustus 2020

Frankrijk gaat rijstroken invoeren waarop alleen carpoolers mogen rijden. Vanaf september 2020 wordt gestart met de snelweg A48 tussen Lyon en Grenoble. De rijbaan wordt aangeduid met een witte ruit. Overtreders worden beboet.
Het gaat om een wit ruitlogo op een blauwe achtergrond, of een zwarte achtergrond op een variabel verkeersbord. Omdat de rijstroken niet de hele dag actief zijn, zal de laatste variabele variant het vaakst te zien zijn. Het gaat in eerste instantie om een traject van acht kilometer met een dynamisch systeem. 
De rijbaan is uitsluitend toegankelijk voor auto’s met twee of meer mensen aan boord, voor taxi’s en voor auto's met een groen Crit’Air 0-logo. Deze sticker is uitsluitend voorbehouden aan elektrische voertuigen. De snelheid op het traject is beperkt tot 50 km/u. Overtreders lopen volgens de Franse website Caradisiac het risico op een boete van 135 euro.Het aantal passagiers in de auto wordt geteld door een flitssysteem op de middenberm dat werkt met kunstmatige intelligentie. Voordat een bekeuring wordt uitgedeeld, krijgen overtreders eerst nog via borden boven de weg te zien met daarop het kenteken van hun auto en de boodschap dat ze in overtreding zijn. Qua vakantiegangers lopen alleen de personen die alleen reizen risico op een bekeuring.

Bron: de Stentor

Wereldwijd Nederlands sprekende arts raadplegen

Geschreven: 06 augustus 2020

Een van onze leden attendeerde ons op een handige app: SOS-arts. Via deze app kunt u, waar ook ter wereld 24/7 een bevoegde Nederlandse huisarts via een beveiligde beeldverbinding raadplegen. De app is gratis te downloaden in de Appstore en via Google Play.

Had u overigens al gezien dat de rubriek Frequently Asked Questions, oftewel veel gestelde vragen is ingevuld en dat u daar tal van handige links vindt met wellicht een antwoord op uw vraag? Ook bovenstaande informatie vindt u daar onder de ‘kop’: Hoe is de Franse gezondheidszorg georganiseerd?

Samen in tijden van...

Geschreven: 22 maart 2020

“Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Let een beetje op elkaar.” Dat waren de slotwoorden van premier Rutte, afgelopen maandag in zijn toespraak voor de Nederlandse bevolking. En koning Willem-Alexander sprak over alertheid, solidariteit en warmte.

Woorden kennen gelukkig geen grenzen. Net als betrokkenheid en medeleven. Daarom hebben we er als bestuur van La Tulipe het volste vertrouwen in dat u zich in deze bijzondere tijd om elkaar blijft bekommeren. Net als dat al op hartverwarmende manieren in ‘normale’ tijden gebeurde. Daar zijn we u als bestuur dankbaar voor.

Maar misschien is er in deze tijd van ‘guerre’, zoals president Macron zei, hier en daar toch net wat meer extra aandacht voor elkaar nodig.

Lees meer...

FANF: bron van informatie

Geschreven: 16 maart 2020

De Fédération des Associations Néerlandaises en France, kortweg FANF, vormt een rijke bron van informatie op allerlei gebied voor Nederlanders in Frankrijk.
De FANF stuurde ons daar enkele voorbeelden van.

Wist u bijvoorbeeld dat:

 • De EHIC (European Health Insurance Card) geen dekking biedt  buiten Europa?
 • Een fietser in het donker verplicht is een geel hesje te dragen?
 • Frankrijk wat terughoudender is ten aanzien van euthanasie dan Nederland?

Zo vindt u nog tal van andere interessante artikelen op de website www.fanf.fr.

La Poste Plus

Geschreven: 09 februari 2020

Een typisch gevalletje van ‘Waarom hebben wij dit niet?’ In Frankrijk kun je voor € 19,90 per maand (na aftrek van belasting € 9,95) eenmaal per week je ouders op leeftijd (of andere familieleden) laten bezoeken door de postbode. Deze dienst, genaamd ‘Veiller sur mes parents’ (waken over mijn ouders), is een groot succes. De controle kan uitgebreid worden naar twee of zelfs zes keer per week. De postbode brengt een kort bezoekje om te kijken of alles goed gaat en brengt de kinderen (of andere aanvragers) daarna op de hoogte met een appje. Goed plan voor mensen met ouders die ver of geïsoleerd wonen.

Bron: www.leveninfrankrijk.nl

Vertrouwd, voordelig en goed aanvullend verzekerd tegen ziektekosten in Frankrijk

Geschreven: 01 oktober 2017

ADVERTORIAL
Onbekend maakt onbemind. Hoeveel Nederlanders die zich in Frankrijk hebben gevestigd, zijn eigenlijk op de hoogte van het bestaan van een collectieve ziektekostenverzekering voor Nederlanders? En hoe moeilijk is het niet om wegwijs te worden in het ondoorzichtige en onbekende terrein van de Franse gezondheidszorg en om een goede, voordelige en vertrouwde aanvullende of volledige ziektekostenverzekering af te sluiten.

Lees meer...

studiolabramelolivariefanf