Nieuwsbrief FANF juli 2022

Onderstaand vindt u de Nieuwsbrief van de FANF (Fédération des Associations Néerlandaises en France. De FANFis een overkoepelende organisatie waarbij de meeste Nederlandse verenigingen in Frankrijk zijn aangesloten. Ook La Tulipe.
De FANFheeft als doel de belangen van Nederlanders in Frankrijk te behartigen door middel van het verstrekken van informatie, het geven van advies en het lobbyen bij overheidsinstanties.

Nieuwe Taalcursus Frans - Najaar 2022

De FANF is in het voorjaar van dit jaar gestart met het initiatief een Taalcursus Frans te geven met aantrekkelijke condities voor leden van bij de FANF aangesloten verenigingen. De ervaring heeft geleerd dat dit initiatief voorzag in een behoefte en dat de deelnemers tevreden waren over de kwaliteit ervan; allen besloten de cursus voort te zetten.

Het Bestuur van de FANF heeft daarom met Anderske Luijk besloten een nieuwe serie lessen te starten die begint in de week van 5 september. Opgave voor de cursus is mogelijk (ook voor niet-leden) tot 1 september a.s. Lees verder op de FANF website.

Eenvoudig (Europees) echtscheiden in Frankrijk

De referent voor internationaal familierecht van de FANF, Mr Catherine Gambette, advocaat ingeschreven bij de balies van Parijs en Den Haag, heeft op verzoek van de FANF een artikel geschreven met betrekking tot het van kracht worden per 1 augustus a.s. van de Europese Verordening Brussel II ter (EG Ver. 2019/1111).
Mr Gambette concludeert: “De grote bijdrage van deze Verordening ligt in de erkenning binnen de Europese Gemeenschap van de Franse echtscheiding ’zonder rechter’ die plaatsvindt door middel van een akte opgesteld door een advocaat.” Voordien vond deze internationale erkenning binnen de EU van de Franse ‘Divorce par consentement mutuel” niet plaats en werd daardoor afgeraden in het geval van ‘Europese’ echtscheidingen. Met de inwerktreding van deze Verordening is hieraan een einde gekomen. Lees verder op de FANF website.

Wonen in Frankrijk met een Nederlands rijbewijs

Het eerder over dit onderwerp op de FANF-site verschenen artikel is geactualiseerd. In het geactualiseerde artikel wordt uitgelegd wat te doen in de volgende gevallen: Gebruik Nederlands rijbewijs Uw Nederlands rijbewijs is verlopen Lees verder op de FANF website.

Nieuwsbrief mei SNBN

De Stichting Nederlanders Buiten Nederland (‘SNBN’), een partner organisatie van de FANF, maakt in haar Nieuwsbrief van mei in een webinar een overzicht van de consulaire diensten die de door het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Directie Consulaire Zaken) worden aangeboden voor Nederlanders in het buitenland. Een must! Lees verder op de FANF website.

4 mei herdenking

Namens de FANF, en de bij haar aangesloten verenigingen, legde de Secretaris Mary Beelaerts van Blokland een krans tijdens de jaarlijkse door de Nederlandse ambassade georganiseerde 4 mei herdenking op het Nederlandse ereveld Orry-La[1]Ville, een dorpje 30 kilometer ten noorden van Parijs. In het artikel kunt U eveneens enige (historische) informatie vinden met betrekking tot de oorlogsslachtoffers die op het ereveld begraven zijn. Lees verder op de FANF website

Advies en assistentie

Gezien de vele verzoeken om advies en assistentie die wij van Nederlanders in Frankrijk ontvangen (waarover we ons verheugen) hebben we met de voorzitters van de bij de FANF aangesloten verenigingen besloten de materiële condities voor de beantwoording van deze verzoeken vast te stellen en te publiceren. Omdat de FANF bestaat dankzij de financiële bijdragen van de bij haar aangesloten verenigingen worden leden van deze verenigingen gratis door de FANF geholpen.

Niet-leden wordt gevraagd lid te worden van een bij de FANF aangesloten vereniging of een financiële bijdrage van €50 te storten op de helloasso-rekening van de FANF. Indien deze voorwaarden op materiële bezwaren sluiten geeft de FANF gratis advies of assistentie onder het motto: “Wij behartigen de belangen van alle Nederlanders in Frankrijk”. Lees verder op de FANF website

cmunf 2024 lolivarie fanf fanf