Geslaagde bijeenkomst ‘Zorgen voor later’

Geschreven: zaterdag 11 februari 2023

De titel van de bijeenkomst ‘Zorgen voor later’ zou voor tweeërlei uitleg vatbaar kunnen zijn: pro-actief of uitstellen. Gelukkig hadden de leden van La Tulipe goed begrepen dat het om de eerste optie ging en dus waren er op 9 februari jl. meer dan 50 belangstellenden op de bijeenkomst aanwezig. Een voorlichtingsbijeenkomst die uit drie delen bestond.

Allereerst gaf Monique Rombouts van Van Gogh-notarissen (Franrijk- en Belgiëspecialist) een heldere uitleg over het verschil tussen het Nederlandse en Franse erfrecht en idem dito wat betreft de erfbelasting. In Frankrijk is namelijk alles anders. Zomaar een greep: in Nederland vormt de langstlevende het uitgangspunt. In Frankrijk de kinderen. Nog een belangrijk punt: wat betreft het erfrecht heeft u een rechtskeuze qua land, Nederland of Frankrijk. Franse fiscale aanslagen zijn echter níet te omzeilen.
De duidelijke, puntsgewijze opgezette hand out zal waarschijnlijk door velen dankbaar worden nageslagen.

Sinds nog niet al te lange tijd bestaat binnen het bestuur van La Tulipe de portefeuille ‘Zorg en Welzijn’. Vanwege haar ervaringen én vanwege haar brede kennis is Mariëlle Spee voor deze bestuursportefeuille gevraagd. In die hoedanigheid deed zij een persoonlijk getinte oproep aan de aanwezigen om niet pas om hulp te gaan vragen wanneer het te laat is. “Ik weet hoe het is om in de penarie te komen zitten, maar ook hoe er uit te komen”. Samen met betrokkenen zoekt ze naar oplossingen op maat waardoor ‘overleven’ weer ‘leven’ wordt.

De toekomst laat zich niet voorspellen en geen enkele remigratie is gelijk. Zo vatte Ariane van Egeraat van Senioren Zorg Makelaardij kort en krachtig haar lezing samen. Een instantie die hulp en ondersteuning biedt bij remigratie. Remigratie is een traject waar veel bij komt kijken en dat blijkt vaak de drempel voor ‘uitstelgedrag’. Waarom zou of moet je remigreren is de cruciale vraag waarmee vervolgens aan de slag gegaan wordt.

Na het drietal lezingen konden tot slot, onder deskundige leiding van bestuurslid Leon Quaedackers, vragen worden gesteld zonder op persoonlijke situaties in te gaan. Dat kon later tijdens het geanimeerde en aangeklede apéro waarbij de sprekers ‘aangeschoten’ konden worden.

Samenvattend was het een zeer geslaagde en zeer informatieve bijeenkomst die hopelijk mensen aan het denken en handelen zet.  

studiolabrame lolivarie fanf fanf