Nieuwsbrief FANF met nuttige info

Onderstaand vindt u de Nieuwsbrief van de FANF (Fédération des Associations Néerlandaises en France). De FANF is een overkoepelende organisatie waarbij de meeste Nederlandse verenigingen in Frankrijk zijn aangesloten. Ook La Tulipe.
De FANF heeft als doel de belangen van Nederlanders in Frankrijk te behartigen door middel van het verstrekken van informatie, het geven van advies en het lobbyen bij overheidsinstanties.

Los van onderstaande artikelen is het artikel “Hoe het in Frankrijk financieel voordelig is hulp in de huishouding en personeel voor klussen in loondienst te nemen (door gebruikmaking van de Cheque d'Emploi Service Universel) dat binnenkort op de FANF-site verschijnt wellicht ook voor u interessant. Dus... hou de FANF-site in de gaten.

Opgaaf Wereldinkomen 2022, waarom moeten verdragsgerechtigden vermogen opgeven?

 Een veel gestelde vraag is “Waarom een declaratie wereldinkomen naast de aangifte inkomstenbelasting?”. In een artikel van Guido Smoorenburg wordt uitgelegd waarom. Eveneens wordt uitgelegd in welk geval het opgeven van vermogen in de declaratie wereldinkomen niet noodzakelijk is. Lees verder op de FANF-website.

Nieuwe Taalcursus Frans (september/januari)

Het bestuur van de FANF heeft de sterke overtuiging dat het beheersen van de Franse taal onontbeerlijk is wanneer men in Frankrijk woont en/of werkt. Steeds weer worden we geconfronteerd met situaties waarin problemen zijn ontstaan die hadden kunnen worden voorkomen met de beheersing van de Franse taal. Vandaar dat de FANF wederom een serie Franse lessen (voor de vierde keer!) tegen aantrekkelijke tarieven onder uw aandacht brengt. De lessen worden (digitaal) verzorgd door Anderske Luijk (een Nederlandse lerares Frans, en coördinator Onderwijs van de FANF) en Céline Méaume (een Franse lerares Nederlands). Lees verder op de FANF-website.

Gebruik European Health Insurance kaart voor verdragsgerechtigden verbeterd

 Per 1 mei 2023 zijn voor in Frankrijk wonende verdragsgerechtigden nieuwe beleidsregels van kracht geworden voor de vergoeding van zorgkosten die buiten Frankrijk en Nederland worden gemaakt, maar binnen Europa (lidstaat EU, Zwitserland en Engeland). De vergoeding bij noodzakelijke medische zorg tijdens bijvoorbeeld vakantie is nu beter geregeld. Lees verder op de FANF-website.

Gunstig sparen in Frankrijk tegen hoge (belastingvrije) rentevergoedingen

Om particulieren te helpen het hoofd te bieden aan de inflatie zijn door de Franse Staat geïnitieerde spaarvormen* bij banken in Frankrijk sinds 1 februari 2023 financieel een stuk aantrekkelijker geworden, met name in vergelijking met sparen in Nederland.

Tot 1 augustus geldt voor de Livret A et de LDDS een rente van 3%, en voor de LEP een rente van 6,1%. De algemene verwachting is dat deze rente na 1 augustus hoog zal blijven. Daarnaast geldt voor iedere genoemde spaarvorm dat de ontvangen rentevergoeding is vrijgesteld van inkomstenbelasting en sociale premieheffingen in Frankrijk. In dit artikel worden verdere details van deze spaarvormen genoemd.

*Vrij-opneembare spaarrekening, met variabele rente, voor onbepaalde looptijd en minimale minimum-inleg Het gaat hier om de Livret A, de Livret LDDS (Livret de développement durable et solidaire) en de LEP (Livret Epargne Populaire).

Meldingsplicht onroerend goed voor 1 juli a.s.

Alle eigenaren van onroerend goed dat in Frankrijk is gelegen, zijn onderworpen aan een nieuwe meldingsplicht. Voor 1 juli 2023 moeten eigenaren (privépersonen en ondernemingen) van onroerend goed met een woonbestemming de bezetting van hun woonruimtes op de website impots.gouv.fr in de sectie Gérér mes biens immobiliers melden. In een bijdrage van onze partner KPMG Avocats kunt u eveneens lezen hoe een account op impôts.gouv.fr te creëren en hoe een fiscaal nummer te verkrijgen. Lees verder op de FANF-website.

Actualisering artikelen 'Ernstig ziek naar Nederland' en 'Euthanasie in Frankrijk en Nederland'

Em. Prof. Dr. Smoorenburg, ex-voorzitter van de FANF en van de Association Néerlandaise du Midi en lid van de Raad van Advies van de heeft in de afgelopen jaren voor de FANF zeer instructieve artikelen geschreven over het onderwerp Zorg en Zorgverzekering. Wij hebben Guido bereid gevonden artikelen die van permanent belang zijn te actualiseren. Zo zijn de artikelen 'Ernstig ziek naar Nederland?' en 'Euthanasie in Frankrijk en in Nederland'  bijgewerkt per maart 2023.

cmunf 2024 lolivarie fanf fanf